استودیو چاوش

پخش زنده

تولید برنامه اولین بار

بعد از آماده سازی استودیو مجازی در آتلیه استودیو چاوش ، طی قراردادی از سوی خوشلقا فیلم برآن شدیم تا برنامه ی تحت عنوان برای اولین بار با طرح و…

ادامه مطلب