استودیو چاوش

فناوری

تلویزیون اینترنتی کنگ تی وی

رسانه در جهان امروز به عنوان صنعتی مهم در توسعه فرهنگی نیازمند جدی به کارکرد و همراهی رسانه‌ای دارد که از یک سو با توجه به برخورداری این شهر از…

ادامه مطلب