استودیو چاوش

ساخت تیزر معرفی مسعود رایان

فروشگاه خدمات کامپیوتری مسعود رایان با مدیریت آقای مسعود آذری سفارش تهیه کلیپی تحت عنوان معرفی فروشگاه را داشتند. که استودیو همراه با تهیه این تیزر، لوگو این فروشگاه را نیز طراحی کرده و به این عزیز ( جوان بندرکنگ ) هدیه داد.