استودیو چاوش

سفارش کلیپ جام دهیاری ها

مسئول برگزاری جام دهیاری ها که به واسطه حمایت بخشداری مرکزی سومین دوره این بازیها در روستای مهرکان برگزار شد از ما سفارش ساخت کلیپ کوتاهی از مراسم اختتامیه رو داشتند .

در فینال این دوره دو تیم گزیر و بستانه به مصاف همدیگه رفتند که در نهایت روستای گزیر موفق شد مقام نخست این دوره از بازیها را بدست بیاره.